• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Email gegevens

“woonmodewinkel.nl gebruikt uw e-mailadres  die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten / diensten*. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de checkbox in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres / elektronische contactgegevens* wordt / worden* niet aan derden verstrekt.

Geschillenbeslechting

“De Europese Commissie biedt een platform voor
online geschillenbeslechting aan voor
consumenten, die u kunt vinden op
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet
deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.”

Gegevensbescherming en veiligheid.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy
statement kun je contact opnemen via e-mail 
[email protected] of per telefoon via 085 2222888 t.a.v. W. Haarbosch

Rechten van de betrokkenen

Gegevensbescherming en veiligheid.

"Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om
informatie op te vragen over uw persoonlijke
gegevens die door ons worden verwerkt, voor
zover deze informatie daarin is beschreven;
conform art. 16 AVG heeft u het recht om
onmiddellijke correctie van door ons
opgeslagen onjuiste of onvolledige
persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te
verzoeken om verwijdering van uw bij ons
opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere
verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en
van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het
verdedigen van rechtsvorderingen
is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om beperking
van de verwerking van uw persoonsgegevens
te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u
weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben,
maar u heeft ze wel nodig om
rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen
of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt
overeenkomstig art. 21 AVG;
conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw
persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
heeft, te ontvangen in een gestructureerd,

actueel en machine leesbaar formaat of om de
overdracht ervan aan een andere
verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een
klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen
met de toezichthoudende instantie van uw
gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons
hoofdkantoor.”

Privacy

´´Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen
het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing
doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde)
marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten
aan:
Haarbosch Wonen Smederijstraat 25 4909 BV Oosteind
Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan
[email protected] Wij zullen je dan geen (verdere)
marketinginformatie sturen. ´´

In de privacyverklaring “Haarbosch Wonen werkend onder de naam Woonmodewinkel. gebruiken  uw e-mailadres / elektronische gegevens die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten / diensten. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de checkbox in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres / elektronische contactgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Herroeping

Verantwoordelijkheid voor en kosten van terugzending.

Verzenden en retourneren, kosten retourzending:

- “U dient de goederen onverwijld, doch in
ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te
herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan
ons  terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt
voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.”;

Kosten retourzending

“De directe kosten van het terugzenden van de
goederen komen voor uw rekening.

De kosten worden geraamd op een maximum van

ongeveer € 25,00

Uitzondering herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een
consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument
vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
zijn.

Retourbetaling

´´indien u de goederen aan ons wilt retourneren en er
niets voor in de plaats geleverd wilt hebben, storten wij
het aankoopbedrag binnen 30 dagen nadat de goederen
in goede staat bij ons zijn ontvangen aan u terug op het
door u aangegeven rekeningnummer.´´